Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

A térítési díj összege: 368 Ft
Térítési díj fizetési kedvezmények:
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - 100 %
  • három vagy több gyermeket nevelő családok - 100 %
  • tartósan beteg gyermeket nevelő családok - 100 %
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. - 100 % 
A kedvezmény igénybevételének feltételei:
  • a kedvezményre jogosító nyilatkozat kitöltése
  • a kedvezményre jogosító határozatok másolatának bemutatása az óvodában
A szülő kötelezettségei:
  • A mennyiben a kedvezményre való jogosultság megszűnik, a szülő köteles azt az óvodában haladéktalanul jelezni.
  • A szülő kötelessége a határozat érvényességi idejének figyelemmel kísérése és az új határozatok időben történő igénylése az illetékes hatóságoknál
  • Amely naptól megszűnik a kedvezményre jogosító körülmény, a szülő térítési díjra kötelezett.