Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

A beiratkozás kijelölt időpontja minden évben április 20. és május 20. között van. A pontos időpontról a fenntartó határoz, melyet az óvoda honlapján, a települési hirdetőtáblákon és az óvodai faliújságon is közzé teszünk. Óvodánkban azonban egész évben várjuk és fogadjuk a beiratkozni szándékozókat.
Az óvoda felvételi körzete:
 • Szava
 • Garé
 • Babarcszőlős községek közigazgatási területe.
Az óvodai felvétel feltételei és kötelezettségei:
 • "A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt." Nkt. 8. § (2) bekezdés
 • szobatisztaság
 • körzeten belüli lakóhely, illetve bejelentett tartózkodási hely
 • amennyiben az óvoda rendelkezik szabad férőhelyekkel, felvehető az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül tölti be, illetve a körzeten kívüli gyermek is
Amit a beiratkozáskor be kell mutatni:
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek lakcím és taj kártyája
 • gyermek oltási kis könyve
 • ha a szülő jogosult gyermekvédelmi kedvezményre, annak igazolására a határozat másolata és a hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata
 • amennyiben a gyermeket kizárólagosan csak egyik szülője neveli, az arról szóló határozat másolata
A felvételi kérelemről az óvodavezető határoz, melynek eredményéről a szülőt írásban értesíti.